MISSIE

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Dijle en Nete wil kwaliteitszorg ondersteunen en nastreven. Het LMN wil alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorgtrajecten en chronische zorg ondersteunen. Daarnaast wil het LMN een netwerk uitbouwen rond de huisarts en de samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen optimaliseren. 

VISIE

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Dijle en Nete is een regionaal samenwerkingsverband. Het LMN staat achter het principe ‘shared care’ of ‘gedeelde zorg’ en wil dit in de praktijk omzetten. Dit betekent dat er een partnership is tussen professionele zorgverleners en de patiënt, waarbij elke betrokken partij naar hetzelfde doel streeft: het verbeteren/stabiliseren van de gezondheidstoestand van de patiënt.

We zijn ervan overtuigd dat multidisciplinaire samenwerking, patiënt empowerment en een op evidentie gebaseerde zorg met duidelijke doelstellingen noodzakelijk zijn. Op die manier kan de kwaliteit van zorg, de gezondheidstoestand van de patiënt en de tevredenheid van de huisartsen en andere zorgverleners verbeteren. We vinden dat een sterke eerste lijn onmisbaar is bij de realisatie van de zorgtrajecten en chronische zorg in het algemeen.