Bericht gepubliceerd op:
29/01/2019 - 09:00

Bericht gepubliceerd door:
LMN Dijle en Nete

Terug naar het overzicht

Wijzigingen in de regelgeving van de zorgtrajecten vanaf 1 januari 2019:

Zorgtrajectcontracten

De patiënt moet geen toestemming meer geven om zijn gegevens te laten  verwerken voor een wetenschappelijke evaluatie  omdat de privacywet  dit reeds toelaat. De tekst in het luik “ verbintenissen van de patiënt” is in die zin aangepast. 

U vindt de nieuwe contracten op www.zorgtraject.be

De bestaande contracten, die vóór 1 januari 2019 naar het ziekenfonds werden gestuurd, blijven lopen en moeten dus niet vervangen worden door een nieuw contract.

Verlengen van een zorgtraject door rekening te houden met een prestatie specialist

Indien de patiënt met een zorgtraject in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis verblijft en zich om medische redenen niet meer kan verplaatsen naar de raadpleging van de specialist, komt het aanrekenen van de honoraria voor een bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door een specialist ook in aanmerking voor de jaarlijkse verlenging, op voorwaarde dat de arts-specialist een zorgtrajectcontract voor de betrokken ziekte mag ondertekenen.

(103051 Bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door een geneesheer-specialist, op schriftelijke vraag van de behandelende huisarts of van de behandelende huisarts op basis van verworven rechten, met schriftelijk verslag van de geneesheer-specialist. De aanwezigheid van beide geneesheren samen is vereist indien zij gevraagd wordt in de schriftelijke aanvraag)

Vriendelijke groeten

Claire Janssens

Bottom of Form

Dr. Claire Janssens
T 02 739 74 63
claire.janssens@riziv.fgov.be

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Dienst Geneeskundige Verzorging
Directie RDQ (Research, Development and Quality)
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
http://www.riziv.be