LOGIN
Bericht gepubliceerd op:
20/11/2017 - 19:00

Bericht gepubliceerd door:
LMN Dijle en Nete

Terug naar het overzicht

Blijf op de hoogte van de hervorming eerstelijn via de nieuwsbrief van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Schrijf je in via www.zorg-en-gezondheid.be/nieuwbrief-eerstelijn 

FAQ's hervorming: www.zorg-en-gezondheid.be/veelgestelde-vragen-over-de-hervorming-van-de-eerstelijnszorg 

Vlaams minister voor welzijn Volksgezondheid en Gezin Jo VANDEURZEN:

“De eerstelijnszorg in Vlaanderen staat voor een ambitieuze reorganisatie. We hebben verzamelen geblazen tijdens de conferentie begin dit jaar om de krijtlijnen en doelstellingen te bepalen. Nu begint het werk om die plannen te realiseren.

Eerstelijnszones oprichten, een nieuw instituut voor de eerste lijn, betere ondersteuning van de zorgverleners, meer zorgcoördinatie en geïntegreerde zorg… er staat ons heel wat te doen. 2 pilootprojecten voor de vorming van eerstelijnszones zijn inmiddels van start gegaan. Er wordt momenteel hard geschreven aan de nodige projecten die onze ambities moeten realiseren.

We willen ook u nauw betrokken houden bij en informeren over de vooruitgang. Onder andere via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte. Deze reorganisatie zal immers inspanningen vragen van ons allemaal: de hulp- en zorgverleners, de welzijnsactoren, de voorzieningen en organisaties op het terrein, onze lokale besturen en de Vlaamse overheid. Er zal ongetwijfeld ruimte zijn voor discussie, maar ons doel is gemeenschappelijk: onze krachten verenigen voor betere zorg en ondersteuning voor elke persoon met zorgnood, die daarin een duidelijke stem krijgt.  

Ik dank u alvast voor uw dagelijkse engagement.”