LOGIN
Bericht gepubliceerd op:
09/10/2017 - 10:00

Bericht gepubliceerd door:
LMN Dijle en Nete

Terug naar het overzicht

De gegevens over de zorgtrajecten worden opgevraagd op om een beter beeld te krijgen over de invloed van zorgtrajecten op de kwaliteit van de zorg. De patiënten die in een zorgtraject zitten, worden vergeleken met een controlegroep die niet in een zorgtraject is opgenomen. Het doorsturen van de gegevens zal de huisarts geen extra administratieve rompslomp opleveren. De informatie wordt automatisch uit het Elektronisch Medisch Dossier gehaald, maar de huisarts moet wel zijn toestemming geven. Er worden geen gegevens doorgestuurd zonder de toestemming van de huisarts. De gegevens worden anoniem geanalyseerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Na analyse van de gegevens krijgt de huisarts een individuele feedback.

Een 2e gegevensinzameling is voorzien bij de huisartsen/geregistreerde huisartsengroeperingen via een nieuwe webtoepassing ontwikkeld door het platform Healthdata.be, met het oog op een wetenschappelijke evaluatie. De huisartsen krijgen in de loop van de maand oktober een brief van het Riziv met meer informatie.

Welke gegevens overmaken en wanneer?

De huisartsen moeten gegevens overmaken tot 31 december 2017 :

•             van de patiënten die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart

•             waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op 1 oktober 2017

•             via de nieuwe beveiligde webtoepassing ontwikkeld door het Healthadata.be platform 

Zij moeten dus geen gegevens overmaken voor patiënten die na 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart of waarvan het zorgtraject onderbroken is door het ziekenfonds.

Lijst patiënten met een zorgtraject

Om hen te helpen bij het opzoeken van uw patiënten met een zorgtraject, zal het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) begin november een lijst sturen naar de huisartsen met hun patiënten met een actief zorgtraject en de begindatum van het zorgtraject.

Hoe de gegevens overmaken?

De huisartsen maken de gegevens over :

1.            of via automatische extractie uit het EMD (elektronisch medisch dossier)

2.            of via manuele ingave in de webtoepassing ‘healthdata for primary care’ (HD4PrC) via het adres https://hd4prc.healthdata.be

Opgelet! Sommige EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC en laten nu nog geen extractie toe. De EMD-leveranciers hebben zich ertoe geëngageerd dat alle artsen die hun gegevens op gestructureerde wijze hebben geregistreerd deze kunnen overmaken via extractie vóór 31 december 2017.

Om te weten of een EMD deze extractie toelaat en voor meer informatie : raadpleeg de lijst EMD op de website https://zorgtrajecten.healthdata.be. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Meer informatie, handleiding, info per EMD, brief naar de huisartsen, brief voor de wachtzaal, e.d. zijn HIER (site Riziv) en HIER (site zorgtrajecten) en op https://zorgtrajecten.healthdata.be terug te vinden. 

Contact

Healthdata contact center (bij problemen met het gebruik van de webtoepassing)

Tel: 02/793 01 42 van 9 tot 17 uur

E-mail: support.healthdata@wiv-isp.be