LOGIN
Bericht gepubliceerd op:
09/10/2017 - 10:00

Bericht gepubliceerd door:
LMN Dijle en Nete

Terug naar het overzicht

Griep en ziektes die het gevolg zijn van pneumokokken vormen nog altijd een probleem voor de volksgezondheid. Het gebrek aan informatie en de foutieve opvattingen die de ronde doen over vaccins, maar ook de moeilijkheden om toegang te hebben tot vaccinatie, verklaren voor een groot deel waarom de vaccinatiegraad in ons land nog altijd onvoldoende is. De bevolking, en in het bijzonder de risicogroepen, beter informeren, kan het probleem helpen oplossen. 

Belangrijk: denk eraan de vaccins te registreren via www.vaccinnet.be !

Vaccinatie tegen griep maakt geen deel uit van het basisvaccinatieschema. De griepprik is wel sterk aanbevolen voor:

 • 65-plussers;
 • zwangere vrouwen vanaf het tweede trimester van hun zwangerschap ;
 • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
 • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
 • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
 • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Te bespreken tussen patiënt en huisarts. 

Het pneumokokkenvaccin is aangewezen voor kinderen, jongeren en volwassenen die een verhoogd risico hebben op een invasieve pneumokokkeninfectie: 

 • personen met stoornissen van de immuniteit
 • personen met asplenie, cikkelcelanemie en hemoglobulineproblemen
 • personen met een lek van het cerebrospinaal vocht of cochleair implantaat
 • personen met een bijkomende aandoening
 • chronisch hartlijden
 • chronisch longlijders of rokers
 • chronisch leverlijder of zware alcoholgebruik
 • chronisch nierlijden
 • alle 65-plussers

Het vaccin tegen pneumokken maakt deel uit van het basisvaccinatieschema. Baby's en peuters krijgen het vaccin gelijktijdig met het combinatievaccin tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Haemophilus influenzae type B en hepatitis B op de leeftijd van 8 en 16 weken en gelijktijdig met het vaccin tegen mazelen, bof en rubella op de leeftijd van 12 maanden.